Ydelser

Som psykolog beskæftiger jeg mig med mange typer af problemstillinger og jeg har god erfaring med behandling af bl.a. stress, depression, angst, sorg og tab, krise fx. i forbindelse med sygdom – både egen og som pårørende, selvværds- og identitetsproblemer og ensomhed. Herudover har jeg bred erfaring med familieproblematikker og udfordringer i forhold til børn, herunder håndtering af diagnoser i familien, efterfødselsreaktioner og fertilitetsproblemer.

Jeg tilbyder:

– Individuel terapi
Gennem terapien er det muligt at opnå en større selvindsigt og forståelse for de forhold i dit liv, der ligger til grund for din nuværende situation. Du vil kunne tilegne dig nye handlemuligheder, større selvværd, blive bedre til at sætte grænser og handle ud fra et nyt og mere bevidst ståsted.

– Forældrerådgivning
Rådgivningen er for forældre og plejeforældre, som har brug for vejledning i forhold til udfordringer i familielivet. Det kan dreje sig om generelle problematikker i samspillet i hverdagen eller om mere specifikke udfordringer, eksempelvis i forhold til livet med et barn/en ung, der har særlige psykiske udfordringer eller samarbejdsvanskeligheder med skole, institution eller biologiske forældre. Der kan også være tale om udfordringer mellem forældre som er skilt eller i sammenbragte familier.

– Familieterapi
I familieterapien vil fokus ofte være konstruktiv kommunikation, konfliktløsning og bevidstgørelse af ansvarsområder. Formålet med terapien er opnå større forståelse de enkelte familiemedlemmer imellem og dermed skabe muligheden en mere hensigtsmæssig og respektfuld måde at forholde sig til hinanden på.