Om mig

Jeg er født i 1971, uddannet psykolog ved Københavns Universitet (Cand. Psych) og autoriseret af psykolognævnet.

Jeg har mange års erfaring med terapi fra egen og anden privat praksis, fra offentlige ansættelser indenfor børn/unge- og familieområdet og fra psykiatrien.

I terapien anvender jeg overvejende den psykodynamiske metode, men da ingen klienter er ens tilrettelægger jeg altid det enkelte samtaleforløb med udgangspunkt i den særlige problematik du som klient kommer med og jeg benytter mig derfor også af elementer fra andre metoder, fx. den kognitive, den eksistentialistiske og mentaliseringsbaseret terapi.

For at kvalitetssikre mit arbejde modtager jeg løbende supervision hos uddannet supervisor, samtidig med at jeg videreuddanner mig gennem deltagelse i faglige kurser og undervisningsforløb.

Jeg er medlem af Dansk Psykologforening og arbejder i overensstemmelse med de etiske retningslinjer for nordiske psykologer og er underlagt reglerne om tavshedspligt.